E-learning

zrealizované projekty FSR a SIA

UNI KREDIT, n.o. zrealizovala ako prijímateľ NFP projekty:
„Zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva prostredníctvom vzdelávania, poradenstva a odbornej praxe"

______________________________________
„Virtuálny femkubátor"

______________________________________
„Moderné formy vzdelávania neziskových organizácií a miestnej samosprávy“

______________________________________Vitajte na stránkach UNI KREDITu

Ing. Jozef ĎURICAVzdelávacia a poradenská spoločnosť UNI KREDIT a nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. boli založené skupinou odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a vzdelávacích programov zameraných na podnikové hospodárstvo, ekonomické informácie a informačno-komunikačné technológie.


Ing. Jozef ĎURICA – zakladateľ, riaditeľ


Cieľom skupiny UNI KREDIT je vzdelávať manažérov na všetkých stupňoch riadenia v podnikovej sfére, štátnej správe i samospráve, malých a stredných podnikateľov a uchádzačov o zamestnanie.


Skupina UNI KREDIT je akreditovaná Ministerstvom školstva SR organizovať a vykonávať vzdelávacie aktivity týkajúce sa ďalšieho vzdelávania v oblastiach:

  • manažérske vzdelávanie,
  • informačné technológie
  • jazykové vzdelávanie,
  • kontinuálne vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl,
  • modulárny vzdelávací program "Odborník / špecialista vo verejnej správe"
  • vzdelávací program "Európsky finančný poradca / konzultant".
  • modulárneho vzdelávacieho programu "Odborník / špecialista v malej a strednej firme",
  • modulárny vzdelávací program "Pracovník v obchodných sieťach / práca s registračnou pokladňou",
  • V spolupráci s partnermi realizuje akreditované rekvalifikačné kurzy Lakovník a Obrábač kovov.

V rámci systému ECDL ako nadnárodnej iniciatívy na podporu rozširovania a zdokonaľovania základnej počítačovej gramotnosti a jej overovania je spoločnosť akreditovaná Slovenskou informatickou spoločnosťou ako akreditované testovacie centrum ECDL. Disponuje vlastnou akreditovanou miestnosťou na testovanie ECDL v Banskej Bystrici ako aj akreditovanou mobilnou miestnosťou na testovanie.


Podnikateľskou filozofiou UNI KREDITu je vybudovanie konkrétnej spolupráce s obchodnými partnermi. Zákazníkom ponúka vzdelávacie projekty, kvalitu ktorých autorsky a lektorsky garantujú poprední odborníci z univerzít a praxe. Vo všetkých činnostiach smerujúcich k zákazníkom chce byť vysoko profesionálnou a etickou spoločnosťou.


© 2007, Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT