fbpx

Ďalší program inovačného vzdelávania je za nami

Napriek letným prázdninám, kedy väčšina z nás dovolenkuje a načerpáva nové sily, pedagógovia materských, základných a stredných škôl z rôznych kútov Slovenska sa rozhodli využiť tento čas na svoj ďalší profesijný rast.  A preto aj v mesiaci  august sa uskutočnilo ďalšie inovačné vzdelávanie s názvom „Komunikácia v pedagogickej praxi“

Účastníkmi vzdelávania boli pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení ako napr. učitelia I. a II. stupňa ZŠ, vychovávatelia, pedagogickí asistenti, učitelia materských škôl a školskí špeciálni pedagógovia. Išlo teda o rôznorodú skupinu šikovných ľudí, ktorí  aj počas prázdnin venovali čas svojmu osobnostnému a profesijnému rastu. V rámci vzdelávania získali nové vedomosti a praktické zručnosti, ktoré využijú pri svojej práci s deťmi, žiakmi a ich rodičmi. Na našich workshopoch sme sa venovali hlbšiemu sebapoznaniu, verbálnej a neverbálnej komunikácii, komunikácii v ťažkých a konfliktných situáciách, efektívnemu riešeniu konfliktov či asertívnemu správaniu. Na poslednom stretnutí sme sa venovali vysoko aktuálnej téme šikanovanie a kyberšikanovania, kde sme sa zamerali na prevenciu týchto nežiadúcich javov ako aj na konkrétne postupy pri ich riešení.

Ako lektor a odborný zamestnanec pracujúci v školstve sa veľmi teším, že som mohol pracovať s kolegyňami  a kolegami, ktorí z vlastnej iniciatívy sa rozhodli zdokonaľovať a rozvíjať svoje komunikačné zručností  a pevne verím, že vedomosti a zručnosti získané počas vzdelávania využijú vo svojej každodennej pedagogickej praxi.

 

 

PhDr. Mgr. Ľubomír Tichý

lektor pracuje viac ako 20 rokov  v školstve, v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  Vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov sa zameriava na oblasť tzv. soft skills (komunikačné zručností, zručností zvládať záťažové situácie, zručnosti efektívneho riešenia konfliktov a pod.).

Mgr. Zuzana Benková

lektorka pracuje v školstve od r. 2003 ako psychologička v škole a školskom zariadení. Vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov sa venuje rozvoju tzv. soft skills (komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, asertívne správanie a pod.) a vzdelávaniu v oblasti poskytovania psychologického a pedagogického  poradenstva deťom, žiakom a ich rodičom pri problémoch vo vzdelávaní alebo správaní.

Pokračujeme aj v novom školskom roku

Naša ponuka vzdelávacích programov pokrýva širokú škálu zručností a praktických príkladov s ktorými sa môžete stretnúť vo Vašej pedagogickej praxi. Ťažiskovými témami pri vzdelávaní sú oblasti zamerané na dištančnú výučbu, online výučbu a tvorbu digitálnych školiacich materiálov na praktických príkladoch v prostredí Microsoft 365, Teams, webových aplikácií, digitálnej administratívy spojenej s pedagogickou činnosťou v prostredí EduPage a ascAgedndy.  Naše programy tiež pokrývajú potrebu inovovania vedomostí v oblasti školského práva a komunikácie v školskom zariadení. Taktiež sa špecializujeme na implementáciu licencií Microsoft 365 do škôl, ktoré tieto nástroje získajú zadarmo. V prípade, že potrebujete poradiť s nasadením Microsoft 365 na vašej škole neváhajte a kontaktujte nás. Pre potreby zaškolenia určitého okruhu učiteľov (správcov) poskytujeme aktualizačné vzdelávanie na základe akreditácie ministerstva školstva pre Microsoft 365 a asc Agendu, asc Rozvrhy a asc Suplovanie.

Aj v na začiatku nového školského roka spúšťame nové kolo inovačného vzdelávania.  Pre viac informácii kliknite sem.

1 komentár

  1. Spokojný študent

    Kurz komunikácie môžeme len odporučiť, nakoľko je zameraný na prax pedagóga. Je to rýchle efektívne vzdelávanie. Obsah super, lektori super, skúška super. Určite si ešte vyberieme z ponuky UNIKREDIT, sme spokojní.

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Publikoval: PhDr. Mgr. Ľubomír Tichý

 

Máme pre Vás novú webovú stránku. Navštívte nás na adrese uniskola.sk, kde nájdete aktuálne informácie.