fbpx

Digitálna administratíva ascAgenda a EduPage

Vzdelávací program je zameraný na pokročilé funkcie prostredia EduPage v súčinnosti so systémom ascAgenda. Program je určený nielen pre správcov systému ascAgenda, ale aj pre ostatných pedagogických a odborných zamestnancov vašej školy.

Využite možnosť zacieliť vzdelávanie na potreby vašej školy za pomoci profesionálne pripravených lektorov. Tento program umožňuje skvalitniť prácu v prostredí ascAgendy a objaviť nové vlastnosti prostredia EduPage.

V prípade konkrétnych požiadaviek školy sa venujeme aj programom ascRozvrhy a ascSuplovanie s ohľadom na možnú zmenu rozvrhu v prípade prechodu na online vyučovanie.

Obsahom vzdelávania je:

 • Práca v systéme EduPage – Triedna kniha a Tematické plány
 • Spájané a delené hodiny, viaceré zložky predmetu, prax (len pre SŠ)
 • Tlačové výstupy triednej knihy, ŠKD, denník majstra odborného výcviku, BOZP
 • Prípravy na hodinu pomocou tematických plánov (digitálny študijný materiál, testy, domáce úlohy, písomky)
 • Triedny učiteľ – administratívne povinnosti (dochádzka, ospravedlnenky, oznamy a prihlasovanie)
 • Elektronická žiacka knižka – známky, udalosti, automatické hodnotenie písomiek a testov
 • Komunikačné nástroje – nástenky, správy, webová stránka učiteľa
 • Princípy fungovania prepojení EduPage – ascAgenda – ascRozvrhy – ascSuplovanie
 • Administrátorské rozhranie EduPage (podľa konkrétnych požiadaviek školy)

Vzdelávanie prebieha v prostredí virtuálnej školy (uniskola.edupage.org) a teda je možné simulovať rôzne situácie bez toho aby bola narušená funkčnosť systému EduPage na vašej škole.
Absolventi vzdelávania budú mať prístup do virtuálnej školy aj po skončení vzdelávania, kde si môžu kedykoľvek vyskúšať potrebné funkcie systému.

Náš profesionálny lektorský tím poskytuje poradenstvo v prípade potreby riešenia konkrétnych situácií v budúcnosti (napríklad publikovanie viacerých rozvrhov hodín v prípade čiastočného prechodu školy do online režimu výučby)

Cena:

1100€

Poznámka: Cena za 10 – 15 člennú skupinu, pri počte väčšom ako 15 účastníkov je potrebné vytvoriť viaceré skupiny.

Časový rozsah:

2×5 hodín

Cena:

1100€

Časový rozsah:

2×5 hodín

Poznámka: Cena za 10 – 20 člennú skupinu, pri počte väčšom ako 20 účastníkov je potrebné vytvoriť viaceré skupiny.

Špeciálna ponuka

Po absolvovaní aktualizačného vzdelávania ponúkame účastníkom možnosť zapojiť sa aj do programu Inovačného vzdelávania v absolvovanom programe za zvýhodnenú cenu, čím majú možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3% za program Inovačného vzdelávania.

45€

osoba za program

Ak Vás ponuka zaujala, vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

Špeciálna ponuka

Po absolvovaní aktualizačného vzdelávania ponúkame účastníkom možnosť zapojiť sa aj do programu Inovačného vzdelávania v absolvovanom programe za zvýhodnenú cenu, čím majú možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3% za program Inovačného vzdelávania.

45€

osoba za program

Materiálno-technické zabezpečenie

Poskytovateľ vzdelávania zabezpečí:

 • Lektor
 • Dataprojektor
 • Pridelenie licencií Microsoft 365 A1
 • Prístup na portál edupage.org
 • Praktické ukážky
 • Prístup na e-learningovÿ portál

Škola zabezpečí:

 • Učebňu vybavenú pripojením do internetu a požadované množstvo PC alebo notebookov pre všetkých účastníkov školenia.
 • Pre potreby školenia nie je potrebné žiadne špeciálne softvérové vybavenie počítačov. Stačí aktualizovaný internetový prehliadač.
 • Poznámka: disponujeme vlastnou výpočtovou technikou, ktorú vieme v prípade potreby zapožičať pre potreby vzdelávania v cene 10 € / 1 PC / 1 deň

Pridaná hodnota aktualizačného vzdelávania

1.

V rámci našich vzdelávacích programov poskytujeme všetkým absolventom prístup k licenciám Microsoft 365 A1 (školská licencia) a preto vieme bezplatne simulovať situácie, ktoré pri výučbe môžu nastať.

2.

Naša pridaná hodnota je v tom, že v rámci vzdelávania vieme odborne poskytnúť riešenia situácií formou prípadových štúdií, alebo konzultáciou s lektormi, ktorí majú viac ako 10-ročnú prax v tejto oblasti

3.

Po skončení vzdelávania nechávame prístup k službám našej „fiktívnej školy“, aby ste si mohli aj po skončení Inovačného vzdelávania otestovať funkcie systému EduPage podľa potreby. Kedykoľvek môžete kontaktovať našich lektorov, ktorí vám radi pomôžu.

4.

V priebehu roku 2021 a 2022 sme pomohli s implementáciou Microsoft 365 pre viaceré školy v rámci celej SR. Referenciu si môžete vyžiadať napríklad na ZŠ s MŠ Ľubietová, ZŠ Tbiliská, Bratislava, ZŠ Hamuliakovo

Kedykoľvek môžete kontaktovať našich lektorov, ktorí vám radi pomôžu.

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako držiteľ oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.