Prepáčte naše stránky práve akutualizujeme

Pripravujeme vzdelávacie programy inovačného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov

V prípade, že máte záujem o rekvalifikačné alebo kompetenčné kurzy REPAS a KOMPAS+ nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom:
tel: 0907083893 email: asistentka@unikreditbb.sk