fbpx

Premýšľate nad inovačným vzdelávaním v novom školskom roku?

Možnosť prihlásenia už len do 20.9.2021

Vyberte si z ponuky našich programov a vzdelávať sa môžete nielen z Vášho pracoviska, ale i z pohodlia Vášho domova.

Vzdelávanie začína už v októbri 2021

Pozrite si ponuku programov
Podrobné informácie o programoch
Pošlite mi viac informácií
e-mailom

CENA ZA JEDEN VZDELÁVACÍ PROGRAM: 85,- €

Pre zapojenie sa do inovačného vzdelávania je potrebné vyplniť

Prihlášku na inovačné vzdelávanie.

O ďalšom postupe budete informovaní elektronickou poštou.

Po prihlásení sa požadovaného počtu záujemcov budete informovaní  o dátume začatia konkrétneho kurzu.

POZOR v prípade záujmu o viaceré vzdelávacie programy je nutné vyplniť prihlášku na každý program samostatne.

Online kurz

Vzdelávanie prebieha formou videokonferencie

Trvanie kurzu

maximálne 1,5 mesiaca – možnosť absolvovania až 2 programy súbežne

Harmonogram štúdia

Online maximálne 2 x týždenne 

Príplatok za pofesijný rozvoj

3% / 1 program

6% / 2 programy

9% / 3 programy

Nízke náklady

Vzdelávanie bez potreby cestovania

Osvedčenie MŠSR

Kliknutím si prezrite vzor osvedčenia
Pozrite si ponuku programov
Podrobné informácie o programoch
Pošlite mi viac informácií
e-mailom

Počítačové zručnosti

Metodika a tvorba textových študijných materiálov

Staňte sa profesionálmi pri práci vo Worde. Pripravujte študijné materiály pre svojich žiakov, podľa najmodernejších metód vzdelávania.

Tvorba textových elektronických dokumentov sa skladá z dvoch častí:

Zásady tvorby študijných materiálov a ich evaluáciu

 • Zásady tvorby a grafickej vizualizácie študijných materiálov
 • Proces evaluácie pochopenia študijného materiálu – cloze test
 • Meranie obtiažnosti – Nestlerova metóda
 • Miera čitateľnosti – fog index

Práca s textovými dokumentami v prostredí Microsoft Word so zameraním na použitie digitalizovaného obsahu pri online výučbe

 • Práca s textom – odporúčané postupy pri tvorbe dokumentov
 • Pokročilá práca s textovým editorom  (odseky, štýly, objekty a podobne)
 • Výstupy a zabezpečenie (publikovanie v rôznych formátoch, referencie, práca so sekciami a zabezpečenie dokumentu)

Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

Interaktívne lekcie pre vzdelávanie si získajú všetkých žiakov. Staňte sa tvorcami obsahu, ktorý žiakom (aj rodičom) ukáže modernú školu. Program PowerPoint vie ukázať zázraky vo výučbe a Excel to vyhodnotí!

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti tvorby študijných materiálov a ich prevedení do elektronickej podoby s možnosťou ich využitia v e-learningovom vzdelávacom priestore s multimediálnymi prvkami a interaktivitou obsahu:

 • Tvorba interaktívnej prezentácie v prostredí Microsoft PowerPoint
 • Príprava a použitie interaktívnych výučbových materiálov vo výučbe
 • Vytváranie samo-hodnotiacich testov použiteľných v online výučbe

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s používaním pokročilých digitálnych nástrojov určených pre vytvorenie a spracovanie študijných materiálov, ktoré boli dosiaľ používané, do modernej digitálnej podoby vhodnej pre výučbu žiakov na hodinách, ako aj pre použitie pri výuke „na diaľku“ ako e-learning, alebo riadená výučba cez videochat. Pri výčbe „na diaľku“ ide o:

 • využitie výučbových procesov e-learningu vo vývoji, distribúcií a riadení vzdelávania žiakov
 • pozícia tútora, jeho úlohy a kompetencie v e-learningových aplikáciách.

Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

Bezpečnosť narábania s informáciami je dnes základom elektronickej komunikácie. Naučte sa správne používať počítače a ich vybavenie tak, aby sme si mohli byť istí, že informácie nami poskytnuté, sa nebudú zneužívať. Správne pochopte výrazy typu: FIREWALL, ANTIVIRUS, BACKDOOR, SPAM a mnoho podobných, ako vlastne fungujú v praxi.

Zameranie inovačného vzdelávania vychádza z inovovania profesijných kompetencií spojených s prácou so zabezpečenými dokumentami (digitálny podpis dokumentu a digitálny certifikát), ako aj s ovládaním princípov šifrovania komunikácie a zabezpečenia pracovných staníc. Inovujú sa aj kompetencie spojené s bezpečným využívaním webového priestoru, či už na komunikáciu, alebo zdieľanie dokumentov.

Online nástroje

Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

Inovujte si vedomosti a rozšírte zručnosti prácou v prostredí Microsoft 365. Pomocou praktických cvičení sa naučíte využívať cloudové služby OneDrive, komunikovať cez Microsoft Teams a plánovať činnosti za pomoci Microsoft Outlook a SharePoint lokalít. Vitajte v novej ére digitálnych služieb s názvom Microsoft 365.

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, podpory digitálnych kompetencií žiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umožňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-line úložísk.

On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

Súčasná doba nás donútila učiť sa na diaľku. Tento program z Vás urobí profesionálov pri dištančnej výučbe žiakov pomocou virtuálnych tried. Využívame akademickú licenciu Microsoft 365, aby sme Vás perfektne pripravili na online výučbu pomocou programu Microsoft Teams. Naučíte sa vytvárať a spravovať virtuálne triedy, poskytovať žiakom študijné materiály a zadávať domáce úlohy.

To všetko za pomoci našej virtuálnej školy priamo v prostredí EduPage spoločne s online výučbou cez Microsoft Teams.

Vzdelávanie prebieha na našom softvérovom vybavení a teda nezasahuje do funkčnosti EduPage na vašej škole a nie je potrebný žiadny technický zásah zo strany školy, aby ste si mohli bezpečne vyskúšať funkcionalitu systému EduPage a Microsoft Teams.

 

Digitálna administratíva v škole - EduPage (ascAgenda)

Komplexný program zameraný na administratívne činnosti učiteľov v prostredí našej virtuálnej školy EduPage. Pracujte ako profesionáli s elektronickou triednou knihou, tematickými plánmi, dochádzkou žiakov, elektronickou žiackou knižkou, úlohami, testami a mnohými ďalšími funkciami systému EduPage. Pracujeme vo fiktívnej škole s fiktívnymi triedami a žiakmi – to je priestor, kde si môžete bez obáv vyskúšať a naučiť sa funkcie, ktoré systém EduPage ponúka.

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovatívne teoretické a praktické informácie z oblasti administratívnych kompetencií, potrebných pre vykonávanie administratívnej práce pedagogického zamestnanca s využitím elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky.

Tento vzdelávací program Vás prevedie kompletnou problematikou spojenou s ascAgendou a EduPage vo vašej škole.

Sociálne nástroje

Komunikácia v škole a školskom zariadení

Vzdelávací program, ktorý Vás prevedie najčastejšími problémami vznikajúcimi pri komunikácii pedagóg – žiak a pedagóg – rodič alebo zákonný zástupca. Program je zameraný na zvládanie záťažových a konfliktných situácií, ktoré vychádzajú z konkrétnych prípadových štúdií.

Vzdelávací program je tematicky vymedzený platnou legislatívou a obsahovo zameraný na rozvoj a prehĺbenie požadovaných znalostí a zručností pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelávací program tiež odzrkadľuje požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré vyplývajú z obsahu prijatých legislatívnych noriem (v súlade s § 40, § 42, a § 55 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) a ich implementácie do odbornej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Právo v škole a školskom zariadení

Aktuálne právne predpisy, kritické riešenie právnych problémov a ovládanie práv a povinností pedagogických zamestnancov. Program Inovačného vzdelávania je zameraný na aplikáciu právnych noriem v praxi v škole a školskom zariadení. Vzdelávanie je postavené na riešení prípadových štúdií podľa aktuálne platnej legislatívy.

Cieľ inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca.

 

Pozrite si ponuku programov
Podrobné informácie o programoch
Pošlite mi viac informácií
e-mailom

 

Máme pre Vás novú webovú stránku. Navštívte nás na adrese uniskola.sk, kde nájdete aktuálne informácie.

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.