fbpx

Získajte príplatok za profesijný rozvoj cez inovačné vzdelávanie.

Vyberte si z ponuky našich programov a vzdelávať sa môžete nielen z Vášho pracoviska, ale i z pohodlia Vášho domova.

Vzdelávanie začína naplnením kapacity skupiny (30 osôb)

Inovačné vzdelávanie

CENA ZA JEDEN VZDELÁVACÍ PROGRAM: 99,- €

Pre zapojenie sa do inovačného vzdelávania je potrebné vyplniť

Prihlášku na inovačné vzdelávanie.

O ďalšom postupe budete informovaní elektronickou poštou.

Po prihlásení sa požadovaného počtu záujemcov budete informovaní o dátume začatia konkrétneho kurzu.

POZOR, v prípade záujmu o viaceré vzdelávacie programy je nutné vyplniť prihlášku na každý program samostatne.

Nezabúdajte! Inovačné vzdelávanie je vaše právo!

Milé kolegyne, milí kolegovia,

nezabúdajte, že vy ako pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení máte právo na profesijný rozvoj. Toto právo je priamo uvedené v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej len „Zákon o PZ a OZ) v § 3 ods. 1 písm. g). Profesijný rozvoj sa uskutočňuje aj prostredníctvom inovačného vzdelávania, prostredníctvom ktorého si okrem iného prehlbujete, zdokonaľujete, inovujete a rozširujete svoje profesijné kompetencie pre výkon svojej pracovnej činnosti. Hlavná zmena, ktorú zákon o PZ a OZ od 1. 9. 2019 zaviedol je, že už „nezbierate“ kredity na získanie kreditového príplatku ale „zbierate“ hodiny na získanie príplatku za profesijný rozvoj.

Zamestnávateľ podľa § 64 zákona o PZ a OZ podporuje profesijný rozvoj PZ a OZ v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti a individuálnymi potrebami pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Okrem uvedeného zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj priznaním príplatku za profesijný rozvoj, a to aj za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín. Tiež pripomíname, že práve na absolvovanie inovačného vzdelávania v zmysle § 82 ods. 1 písm. a) Zákona o PZ a OZ vám patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku. 

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca za absolvovanie inovačného vzdelávania (§ 14e zákona č. 553/2003 Z. z.): 

Od 1. 1. 2022 pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume: 

 • 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania za minimálne 50 hodín. Výška príplatku môže byť až 12% pokiaľ zamestnanec absolvuje minimálne 200 hodín inovačného vzdelávania.
 • príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ priznáva až na dobu siedmich rokov a to, ako sme už uviedli, najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.
 • Výška príplatku teda môže byť 3%, 6%, 9% a 12% čo znamená mesačne sumu od 40 € až 160 €.

Čo robiť, keď stále čerpáte kredity?

Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorým stále platia kredity do roku 2026, sa môžu už teraz zúčastniť inovačného vzdelávania – zbierať absolvované programy s tým, že ich uplatnia až po skončení platnosti ich kreditov. Získané osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania platia až vtedy, keď ich pedagogický alebo odborný zamestnanec uplatní u zamestnávateľa a to môže urobiť aj neskôr.

Profesionálne materiálno-technicky zabezpečené ONLINE vzdelávanie a profesionálny prístup našich lektorov – to je Váš benefit moderného PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA.

Účasťou získate nielen inovatívne odborné vedomosti v jednotlivých programoch INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA, ale aj digitálne zručnosti pre online vzdelávanie Vašich žiakov, a to v systémoch Microsoft 365 a EduPage v prostredí našej fiktívnej školy UNIŠKOLA, kde si môžete precvičovať a upevňovať získané vedomosti a zručnosti a skúšať nové možnosti aj po ukončení vzdelávania.

JE TO VAŠA JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ A BEZKONKURENČNÁ PONUKA V INOVAČNOM VZDELÁVANÍ!

POHODLNE SA DOMA USAĎTE A VZDELÁVAJTE SA S NAMI!

Katalóg programov Inovačného vzdelávania:

(pre otvorenie kliknite sem alebo na obrázok)

Katalóg programov IV

Ako sa prihlásiť na program inovačného vzdelávania?

 1. Pozorne si prejdite popis ku jednotlivým programom, prelistujte Katalóg programov inovačného vzdelávania.
 2. V prehľadnej tabuľke Ponuka programov inovačného vzdelávania si pozrite, pre koho je daný program určený.
 3. Kliknite na tlačidlo Prihláška na inovačné vzdelávanie.
 4. Vo formulári korektne vypíšte požadované údaje, dodržujte diakritiku, veľké a malé písmená.
 5. Po odoslaní počkajte na e-mail, kde obdržíte Vašu prihlášku a ďalej postupujte podľa pokynov v správe.
 6. Ak máte záujem o viac programov, znova kliknite na tlačidlo Prihláška na inovačné vzdelávanie, vyberte si ďalší program a vypíšte požadované údaje znova.

Čo je dôležité vedieť?

 • Vaša účasť na inovačnom vzdelávaní musí byť v súlade s plánom profesijného rozvoja vašej školy, školského zariadenia, ktorý sa vydáva najmenej na 1 školský rok a maximálne na 5 školských rokov. Toto a podpísaná prihláška riaditeľom školy, školského zariadenia je predpokladom pre budúce bezproblémové požiadanie o vyplácanie príplatku.
 • príplatok sa vypláca na základe žiadosti PZ alebo OZ o jeho priznanie. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. To znamená, že hodiny si môžete zbierať priebežne a uplatniť si ich až potom ako splníte prípadne ďalšie podmienky (napr. ukončenie vyplácania kreditového príplatku k 31.8.2026, úspešné ukončenie adaptačného vzdelávania) Poznámka: Príplatok sa nevypláca začínajúcemu PZ a začínajúcemu OZ.
 • rovnako dôležité je, že ani pri zmene zamestnávateľa automaticky neprichádzate o príplatok, ale pri splnení podmienok u nového zamestnávateľa a zohľadnení doby vyplácania u predchádzajúceho zamestnávateľa sa pokračuje v jeho vyplácaní.
 • Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania.

Osvedčenie

Referencie

Hodnotenia programov inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.