fbpx
INTERREG V-A
Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja ainformatizácie SR

Názov projektu:

Zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a žiakov 24 stredných škôl SR a ČR v oblasti slovensko-českého pohraničia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

https://www.sk-cz.eu/
https://www.mirri.gov.sk/

Vedúci partner:

unikredit n.o. logo

Hlavný cezhraničný partner:

Mendelu logo

Opis projektu:

Projekt je zameraný na odbornú prípravu učiteľov stredných škôl v rámci digitálnych zručností v oblasti informačných technológií, bezpečnosti digitálnych informácií a on-line foriem vzdelávania, aby boli schopní vzdelávať žiakov stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja na strane Slovenskej republiky a Juhomoravského kraja na strane Českej republiky so zameraním na digitálne zručnosti s využitím on-line foriem vzdelávania a zvýšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce v oblasti slovensko-českého pohraničia.

 

Špecifický cieľ projektu:

Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce,

 

Aktivity projektu:

Riadenie projektu

Zabezpečenie povinnej publicity projektu

A3. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov/výstupov

 

Podaktivita  a podpodaktivity projektu:

1. Tvorba uceleného systému na vzdelávanie za účelom získania a zvýšenia digitálnych zručností

1.1. Tvorba metodiky a študijných materiálov vzdelávacieho programu

1.2. Vytvorenie a správa vzdelávacieho portálu

1.3. Vzdelávanie 34 učiteľov 12 stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja a zriadenie akreditovaného testovacieho centra na vybranej partnerskej škole na strane Slovenskej republiky a vzdelávanie 34 učiteľov 12 stredných škôl Juhomoravského kraja a zriadenie akreditovaného testovacieho centra na vybranej partnerskej škole na strane Českej republiky

1.4. Vzdelávanie 510 žiakov 12 stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja na strane Slovenskej republiky a 510 žiakov 12 stredných škôl Juhomoravského kraja na strane Českej republiky

 

Trvanie projektu:

24 mesiacov (8/2021 – 7/2023)

12 zapojených stredných škôl TNSK a ŽSK na strane Slovenskej republiky:

12 zapojených stredných škôl JMK na strane Českej republiky:

Prebieha ECDL testovanie žiakov v SR

Dní

:

Hodín

:

Minút

:

Sekúnd

 

Máme pre Vás novú webovú stránku. Navštívte nás na adrese uniskola.sk, kde nájdete aktuálne informácie.