Kredity skončili

Budujte svoje portfólio pedagogického a odborného zamestnanca materskej, základnej alebo strednej školy.

Dobrý deň, profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov už nepozná pojem „získavanie kreditov“.

S účinnosťou od 15. októbra 2019 vstúpil do praxe zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 209/2019 Z. z., 310/2019 Z. z.).

Prostredníctvom inovačného vzdelávania v programoch akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môžete získať príplatok za profesijný rozvoj k svojmu platu a zároveň si môžete budovať svoje portfólio pedagogického alebo odborného zamestnanca.

Naša organizácia získala akreditácie v programoch inovačného vzdelávania, ktorých obsah reflektuje na aktuálne požiadavky vzdelávacieho procesu našich škôl.

Digitálna doba = online doba

Najmä v dnešnej dobe je pre učiteľa nevyhnutné zvládnuť na profesionálnej úrovni online prostredie digitálnych nástrojov používaných vo vyučovacom procese. Denne sú pedagogickí a odborní zamestnanci konfrontovaní s potrebami preniesť kompletný obsah školských vzdelávacích programov vo svojom predmete do online sveta. Ako ukázali uplynulé mesiace, náhradou za prezenčnú formu výučby sa stala práve online forma vzdelávania detí a mládeže, s ktorou zvádzala každá škola „svoj vlastný boj“.

Vytvoriť, efektívne manažovať, analyzovať a prehľadne hodnotiť jednotlivé tematické celky v prostredí virtuálnej triedy sa stáva nevyhnutnou kompetenciou každého učiteľa aj vedúcich pedagogických zamestnancov.

Microsoft a svet online aplikácií

A čo viac, byť pre žiakov v online svete rovnocenným partnerom, v ideálnom prípade dokonca o krok vpred. Digitálny svet sa prenáša do online sveta, aj známe aplikácie Microsoft Office ako sú Word, Excel, PowerPoint a mnohé ďalšie sú v najnovších verziách prístupné online bez nutnosti inštalácie do počítačov s benefitom ukladať a zdieľať vytvorený obsah prostredníctvom služby Microsoft 365 a jej online úložiska OneDrive.

Ako to všetko zvládnuť tak, aby Vám to Vašu agendu okolo vzdelávania neskomplikovalo, ale uľahčilo?

Naši skúsení lektori s dlhoročnou praxou vo vzdelávaní pedagogických zamestnancov Vám s tým radi pomôžu. 

Organizácia UNI KREDIT, n.o. má v sektore vzdelávania pedagogických zamestnancov viac ako 15-ročné skúsenosti, našimi vzdelávacími programami prešlo vyše 3000 spokojných účastníkov. Sme licencovaným partnerom Microsoft (Microsoft 365, Teams, a pod.)  a ascAgenda  (EduPage) a pripravili sme pre Vás tieto nové akreditované programy inovačného vzdelávania, ktoré je v súčasnej dobe pandémie možné absolvovať aj online formou.

online studio

Programy inovačného vzdelávania:

  • Metodika a tvorba textových študijných materiálov

  • Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov

  • Informačná bezpečnosť vo vyučovacom a výchovnom procese

  • Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese

  • On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach

  • Digitálna administratíva v škole – EduPage (ascAgenda)

  • Komunikácia v škole a školskom zariadení

  • Právo v škole a školskom zariadení

Zoznam programov inovačného vzdelávania

Zaujalo Vás to a chcete viac informácií? Kliknite tu

Tešíme sa na spoluprácu aj s Vašou školou.

S úctou a prianím krásnych dní Ing. Jozef Ďurica, riaditeľ UNI KREDIT, n.o.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Publikoval: Ing. Jozef Ďurica

Riaditeľ UNI KREDIT, n.o.