fbpx

Digitálne nástroje
Microsoft 365

Vďaka bezplatnej službe Microsoft 365 pre školy s obľúbenými aplikáciami, ako napríklad Outlook, Word, PowerPoint, Excel a OneNote, môžu učitelia a študenti spolupracovať, bez problémov komunikovať a vytvárať úžasný obsah.

Výhodou pre školy je kvalitný komunikačný nástroj a bezpečné úložisko dokumentov bez potreby investícií do drahých technológií.

Pre spravovanie systému Microsoft 365 nie je potrebné zamestnať informatika, ktorý sa bude o systém starať, lebo tieto zručnosti sa naučia pedagogickí a odborní zamestnanci na našom školení.
Poskytujeme aj poradenstvo pri implementovaní a nastavení služieb Microsoft 365 priamo pre vašu školu.

Obsahom vzdelávania je:

 • Nastavenie prostredia Microsoft 365
 • Používanie online aplikácií (OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Forms a mnohé ďalšie)
 • Prepojenie prostredia Microsoft 365 s počítačom učiteľa
 • SharePoint – publikačné centrum školy
 • Zdieľanie a zálohovanie dokumentov v cloudovom úložisku
 • Komunikačné nástroje a kalendár pre plánovanie
 • Porovnanie aplikácií Microsoft Office s online nástrojmi
 • Administrátor – spravovanie užívateľov (učitelia a žiaci)

Nástroje Microsoft 365 môže škola poskytnúť svojim žiakom ako alternatívu ku platenému balíku Microsoft Office, aby mohli žiaci aktívne plniť zadávané úlohy pri online výučbe.
Školiace materiály ostávajú k dispozícii účastníkom aj po ukončení vzdelávania.

Cena:

1000€

Poznámka: Cena za 10 – 15 člennú skupinu, pri počte väčšom ako 15 účastníkov je potrebné vytvoriť viaceré skupiny.

Časový rozsah:

2×5 hodín

Cena:

1000€

Časový rozsah:

2×5 hodín

Poznámka: Cena za 10 – 20 člennú skupinu, pri počte väčšom ako 20 účastníkov je potrebné vytvoriť viaceré skupiny.

Špeciálna ponuka

Po absolvovaní aktualizačného vzdelávania ponúkame účastníkom možnosť zapojiť sa aj do programu Inovačného vzdelávania v absolvovanom programe za zvýhodnenú cenu, čím majú možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3% za program Inovačného vzdelávania.

45€

osoba za program

Ak Vás ponuka zaujala, vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

Špeciálna ponuka

Po absolvovaní aktualizačného vzdelávania ponúkame účastníkom možnosť zapojiť sa aj do programu Inovačného vzdelávania v absolvovanom programe za zvýhodnenú cenu, čím majú možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3% za program Inovačného vzdelávania.

45€

osoba za program

Materiálno-technické zabezpečenie

Poskytovateľ vzdelávania zabezpečí:

 • Lektor
 • Dataprojektor
 • Pridelenie licencií Microsoft 365 A1
 • Prístup na portál edupage.org
 • Praktické ukážky
 • Prístup na e-learningovÿ portál

Škola zabezpečí:

 • Učebňu vybavenú pripojením do internetu a požadované množstvo PC alebo notebookov pre všetkých účastníkov školenia.
 • Pre potreby školenia nie je potrebné žiadne špeciálne softvérové vybavenie počítačov. Stačí aktualizovaný internetový prehliadač.
 • Poznámka: disponujeme vlastnou výpočtovou technikou, ktorú vieme v prípade potreby zapožičať pre potreby vzdelávania v cene 10 € / 1 PC / 1 deň

Pridaná hodnota aktualizačného vzdelávania

1.

V rámci našich vzdelávacích programov poskytujeme všetkým absolventom prístup k licenciám Microsoft 365 A1 (školská licencia) a preto vieme bezplatne simulovať situácie, ktoré pri výučbe môžu nastať.

2.

Naša pridaná hodnota je v tom, že v rámci vzdelávania vieme odborne poskytnúť riešenia situácií formou prípadových štúdií, alebo konzultáciou s lektormi, ktorí majú viac ako 10-ročnú prax v tejto oblasti

3.

Po skončení vzdelávania nechávame prístup k službám našej „fiktívnej školy“, aby ste si mohli aj po skončení Inovačného vzdelávania otestovať funkcie systému EduPage podľa potreby. Kedykoľvek môžete kontaktovať našich lektorov, ktorí vám radi pomôžu.

4.

V priebehu roku 2021 a 2022 sme pomohli s implementáciou Microsoft 365 pre viaceré školy v rámci celej SR. Referenciu si môžete vyžiadať napríklad na ZŠ s MŠ Ľubietová, ZŠ Tbiliská, Bratislava, ZŠ Hamuliakovo

Kedykoľvek môžete kontaktovať našich lektorov, ktorí vám radi pomôžu.

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako držiteľ oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.