Kurz Lučenec júl 2021

Kurz ECDL v Lučenci, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

Kurz Brezno 2021

Kurz ECDL v Brezne, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

Kurz Rimavská Sobota júl 2021

Kurz ECDL v Rimavskej Sobote, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

Kurz Kežmarok júl 2021

Kurz ECDL v Kežmarku, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

Kurz Levice júl 2021

Kurz ECDL v Leviciach, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

Zoznam blížiacich sa kurzov KOMPAS+ RE-PAS+

Kurz Lučenec júl 2021

Kurz ECDL v Lučenci, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

prečítajte si viac

Kurz Brezno 2021

Kurz ECDL v Brezne, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

prečítajte si viac

Kurz Rimavská Sobota júl 2021

Kurz ECDL v Rimavskej Sobote, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

prečítajte si viac

Kurz Kežmarok júl 2021

Kurz ECDL v Kežmarku, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

prečítajte si viac

Kurz Levice júl 2021

Kurz ECDL v Leviciach, ktorý Vám preplatí úrad práce. Jedinečná šanca získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, ktorý overuje digitálnu gramotnosť a odbornosť. Kurz je postavený na nástrojoch Microsoft 365, Office 2019, Windows 10 a Adobe Photoshop.

prečítajte si viac

Ponuka kurzov:

Pre zaevidovanie Vašej žiadosti o vzdelávanie je potrebné vyplniť nezáväznú prihlášku !

Počítačové zručnosti - ICDL/ECDL

 

ICDL/ECDL je medzinárodný systém na overovanie digitálnej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti. Účastníci tohto kurzu sa naučia pracovať s najčastejšie požadovaným softvérom na pracovnom trhu ako Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Photoshop na úrovni pokročilý a v prípade záujmu aj na úrovni expert.

Absolvujú školenie v oblasti ovládania operačného systému Windows 10 a školenie počítačovej bezpečnosti. Naučia sa používať najrozšírenejšie firemné komunikačné nástroje ako Outlook, SharePoint, OneNote a Teams a oboznámia sa s prácou v online biznis prostredí Office365 a cloudovým úložiskom OneDrive. Osvoja si znalosti z oblasti počítačovej grafiky a zvládnu prácu v najznámejšom grafickom editore Adobe Photoshop. Absolventi školenia získajú medzinárodne platný a uznávaný certifikát ICDL/ECDL, ktorý je v niektorých krajinách EÚ dokonca požadovaný ako povinný pre prácu vo verejnej správe na administratívnych pozíciách.

Pre koho je kurz určený:

Pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii ÚPSVaR s minimálnym stredoškolským odborným vzdelaním, úplným stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním.

Rozsah vzdelávania:

Minimálne 21 dní v rozsahu 8 hodín / deň.

Certifikát:

Medzinárodný CERTIFIKÁT ECDL vydávaný národným držiteľom licencie ECDL – SIS Slovenskou Informatickou Spoločnosťou, ktorá je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave. Certifikát je platný na celom svete, uznávaný zamestnávateľmi v SR a EÚ.

Materiálno – technické zabezpečenie:

Každý účastník kurzu ma vlastnú pracovnú stanicu – notebook, klasickú klávesnicu a myš. Pracovná stanica je vybavená najaktuálnejším softvérom (Windows 10, Office 365). Pracujeme v simulovanom firemnom prostredí, v ktorom sa účastník naučí využívať v praxi online nástroje systému Microsoft 365 (Cloud, OneNote, služby SharePoint a komunikačné nástroje Teams). Vzdelávanie prebieha formou riadeného tréningu – lektor rieši tie isté úlohy ako účastník, pričom postupy sa účastníkom zobrazujú formou videoprojekcie. Tento postup vzdelávania pripraví účastníkov priamo do pracovného prostredia s najaktuálnejšími vedomosťami.

Lektori:

Lektori a komisári ECDL sú profesionáli s odbornou praxou (viac informácií o lektoroch tu).

Kompletné informácie o systéme ECDL nájdete tu.

 

Pracovník v obchode, logistike a skladovom hospodárstve

Univerzálny modulárny vzdelávací program zameraný na obchod, ktorý má pripraviť účastníkov na prácu na pozíciách predavač, pokladník, skladník, pracovník v potravinárstve, pracovník v jedálni/vývarovni, pracovník v logistike, nižší a stredný manažment obchodnej prevádzky alebo podnikateľ v oblasti obchodu a služieb.

Účastníci sa naučia obsluhovať registračnú pokladňu a pracovať v elektronickom skladovom hospodárstve, pracovať s cenníkmi, príjmom a výdajom tovaru, fakturáciu, spracovávať objednávky, uzávierky a inventúry. Naučia sa používať programy Word, Excel, PowerPoint a Outlook na úroveň potrebnú pre zvládnutie obchodnej administratívy. Oboznámia sa s postupmi v logistike a systémom fungovania logistických centier, veľkoskladov a skladov. Naučia sa tovaroznalectvo t.j. legislatívu a znalosti v členení tovaru, zásady skladovania, ošetrovania a manipulácie s tovarom. Získajú Hygienické minimum – na prácu s potravinami (Školenie a skúška na výkon odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve) vydaný RÚVZ SR. Absolvujú odbornú prax v obchodoch, skladoch a malých a stredných firmách v regióne. V prípade záujmu absolvujú školenie na legislatívne minimum pre založenie malej obchodnej prevádzky a vytvoria si podnikateľský plán.

Pre koho je kurz určený:

Pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii ÚPSVaR s minimálnym stredoškolským odborným vzdelaním, úplným stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním.

Rozsah vzdelávania:

Minimálne 24 dní v rozsahu 8 hodín / deň.

Certifikát:

Akreditované Osvedčenie Ministerstva Školstva SR vydávaný UNI KREDIT n. o. alebo vzdelávacou spoločnosťou UNI KREDIT s platnosťou na celom území SR

Materiálno – technické zabezpečenie:

Každý účastník kurzu ma vlastnú pracovnú stanicu – notebook, klasickú klávesnicu a myš. Pracovná stanica je vybavená najaktuálnejším softvérom (Windows 10, Office 365). Pracujeme s licencovaným programom TANGRAM, na ktorom je vytvorená elektronická registračná pokladňa e-KASA. Pracujeme v simulovanom prostredí, v ktorom sa účastník naučí využívať v praxi program na evidenciu a riadenie skladového hospodárstva, ako aj obsluhovať elektronickú registračnú pokladňu.

Vzdelávanie prebieha formou riadeného tréningu – lektor rieši tie isté úlohy ako účastník, pričom postupy sa účastníkom zobrazujú formou videoprojekcie. Tento postup vzdelávania pripraví účastníkov priamo do pracovného prostredia s najaktuálnejšími vedomosťami.

Lektori:

Lektori sú profesionáli s odbornou praxou (viac informácií o lektoroch tu).

Internetový marketing a digitálna reklama

Kurz je určený ľuďom, ktorí majú záujem podnikať v oblasti online obchodu, alebo si chcú nájsť prácu v oblasti počítačovej grafiky, reklamy a marketingu. Školenie marketingu naučí účastníkov tvoriť SWOT analýzy, analýzy zákazníkov a konkurencie, marketingový komunikačný mix, on-line marketing a on-line reklamu. V praktickej časti sa účastníci školenie naučia vytvárať jednoduché kampane, webové stránky, webblogy, podcasty a e-shop a naučia sa pracovať s grafickým editorom Adobe Photoshop a upravovať resp. vytvárať reklamné letáky, plagáty a navrhovať logá.

Pre koho je kurz určený:

Pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii ÚPSVaR s minimálnym stredoškolským odborným vzdelaním, úplným stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním.

Rozsah vzdelávania:

Minimálne 24 dní v rozsahu 8 hodín / deň.

Certifikát:

Akreditované Osvedčenie Ministerstva Školstva SR vydávaný UNI KREDIT n. o. alebo vzdelávacou spoločnosťou UNI KREDIT s platnosťou na celom území SR.

Materiálno – technické zabezpečenie:

Každý účastník kurzu ma vlastnú pracovnú stanicu – notebook, klasickú klávesnicu a myš. Pracovná stanica je vybavená najaktuálnejším softvérom (Windows 10, Office 365). Školenie je zamerané na prácu s najmodernejším softvérom určeným na úpravu grafiky Adobe Photoshop, ako aj na komunikačné zručnosti potrebné pre prácu v tíme (Cloud, OneNote, služby SharePoint a komunikačné nástroje Teams). Vzdelávanie prebieha formou riadeného tréningu – lektor rieši tie isté úlohy ako účastník, pričom postupy sa účastníkom zobrazujú formou videoprojekcie. Tento postup vzdelávania pripraví účastníkov priamo do pracovného prostredia s najaktuálnejšími vedomosťami.

Lektori:

Lektori sú profesionáli s odbornou praxou (viac informácií o lektoroch tu).

Asistent manažéra rozvoja a organizácie podniku

Kurz je určený ľuďom, ktorí vidia svoju budúcnosť v administratívnych a manažérskych pozíciách súkromných firiem alebo v inštitúciách verejnej správy. V rámci softvérových manažérskych nástrojov sa účastníci vzdelávania naučia používať na pokročilej/expertnej úrovni najčastejšie používaný administratívny softvér Word, Excel, PowerPoint, najbežnejšie komunikačné nástroje ako Outlook, Teams a online prostredie Office365, základy databáz v aplikácii Access, softvér na vizualizáciu dát Visio a plánovací softvér Project. V rámci projektového manažmentu získajú účastníci prehľad o štrukturálnych fondoch EÚ a možnostiach ich čerpania a o investičných projektoch. Naučia sa vypracovať finančné analýzy, rozpočet projektu a vyskúšajú si vypracovať reálny projekt. Na záver kurzu absolvujú odbornú prax v malých a stredných firmách alebo v samospráve (obec, mesto) v regióne konania kurzu.

Pre koho je kurz určený :

Pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v evidencii ÚPSVaR s minimálnym stredoškolským odborným vzdelaním, úplným stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním.

Rozsah vzdelávania:

Minimálne 24 dní v rozsahu 8 hodín / deň.

Certifikát:

Akreditované Osvedčenie Ministerstva Školstva SR vydávaný UNI KREDIT n. o. alebo vzdelávacou spoločnosťou UNI KREDIT s platnosťou na celom území SR.

Materiálno – technické zabezpečenie :

Každý účastník kurzu ma vlastnú pracovnú stanicu – notebook, klasickú klávesnicu a myš. Pracovná stanica je vybavená najaktuálnejším softvérom (Windows 10, Office 365, Microsoft Project a Microsoft Visio).

Vzdelávanie prebieha formou riadeného tréningu – lektor rieši tie isté úlohy ako účastník, pričom postupy sa účastníkom zobrazujú formou videoprojekcie. Tento postup vzdelávania pripraví účastníkov priamo do pracovného prostredia s najaktuálnejšími vedomosťami.

Lektori:

Lektori sú profesionáli s odbornou praxou (viac informácií o lektoroch tu).

 

 

Kurzy plne hradené z prostriedkov EÚ

Vy si vyberiete kurz a Úrad práce Vám preplatí všetky náklady na vzdelávanie.

Uplatnenie na trhu práce

Naše vzdelávanie je postavené na najnovších technológiách a aktuálnom obsahu, čím Vás okamžite pripavíme pre zamestnanie.

Získate medzinárodne platný certifikát overujúci vaše zručnosti. 

Intenzívne štúdium

Vzdelávanie prebieha formou denného štúdia v trvaní 5 týždňov formou praktických ukážok a riešením konkrétnych prípadových štúdií z praxe.

Súčasťou vzdelávania je BEZPLATNÝ prístup na e-learningový portál pre potreby samoštúdia a opakovania.

Touto overenou formou štúdia Vás perfektne pripravíme pre budúce zamestnanie.

Benefity

Počas kurzu Vám budú preplácané cestovné náhrady.

Naša spoločnosť Vám poskytne stravné lístky a občerstvenie počas kurzu.

Celkové náhrady v hodnote cca 200€

Preplatenie ceny kurzu a certifikácie úradom práce. 

Úrad práce Vám prepláca „Paušálne výdavky“ vo výške 4,76€ denne v celkovej hodnote cca 128,50 € 

Aké kurzy sú hradené ÚPSVaR SR?

Kompas+

Kompetenčný kurz na účely KOMPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia kľúčových kompetencií formou kurzu, ktorý poskytuje naša spoločnosť. 

Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponúkame kurzy zamerané na rozvoj vybraných kľúčových kompetencií:

  • počítačové zručnosti
  • osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií)
  • komunikačné zručnosti

zdroj ÚPSVaR

Re-pas+

 

Rekvalifikačný kurz je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia schopností a zručností formou kurzu, ktorý poskytuje naša spoločnosť.

 

Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Aký kurz si je možné vybrať?

 

  • Akreditovaný kurz.
  • Neakreditovaný kurz vykonávaný na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie.
  • Neakreditovaný kurz, vykonávaný na základe súhlasného stanoviska, ktoré vydala sektorová rada alebo stavovská organizácia alebo profesijná organizácia.

 

zdroj ÚPSVaR

 

Pre koho sú kurzy určené?

Pre uchádzačov o zamestnanie v evidencii Úradov práce sociálnych vecí a rodiny SR. Pre všetkých, ktorí chcú efektívne využiť čas, pokiaľ nie sú zamestnaní a získať nové vedomosti, zručnosti a kompetencie, vďaka ktorým sa im otvoria dvere ku kvalitnému zamestnaniu a práca sa stane koníčkom.

Neváhajte a využite túto šancu ešte dnes pretože Vás to nič nestojí a dokonca môžete získať benefity vo forme „Paušálnych výdavkov“ vo výške 4,76 € / deň, ktoré Vám uhrádza úrad práce, plus Vám naša spoločnosť poskytne stravné lístky po dobu trvania kurzu spolu s občerstvením počas výučby.

Naše kurzy sú realizované vysoko kvalifikovanými lektormi s dlhoročnou praxou za pomoci najmodernejšej techniky čo prináša vysokú efektivitu pri získavaní vedomostí a veľkú šancu na získanie zamestnania. Aktívne komunikujeme zo zamestnávateľmi v konkrétnych regiónoch ačastokrát vieme absolventom kurzov odporučiť možnosť zamestnania ihneď po skončení kurzu.

 Čo k tomu potrebujete?

Postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Všetky potrebné tlačivá k podaniu požiadavky na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz (RE-PAS+, KOMPAS+) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny máte dostupné na našej webovej stránke, alebo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v sekcii Služby zamestnanosti, v časti Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce.

Pred samotným vyplnením tlačiva si prečítajte našu aktuálnu ponuku kurzov.

1. Vyplniť formulár - časť A.

Môžete si ho stiahnuť spoločne s vyplneným vzorom pomocou tlačidla nižšie a následne ho vyplniť. Po vyplnení tlačiva nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky ohľadom ďalšieho postupu.

Alebo vyplňte náš elektronický formulár. My Vás budeme kontaktovať, pomôžeme s vyplnením a vyplnené tlačivo Vám zašleme elektronickou poštou. JE TO BEZPLATNÉ.

2. Formulár - časť B.

Vám vyplníme, potvrdíme a zašleme poštou.

Prílohou požiadavky je:

vyhlásenie (príloha č. 1 požiadavky), v ktorom uchádzač o zamestnanie uvedie, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

3. Podanie požiadavky na ÚPSVaR.

Aby Vám ÚPSVaR preplatil rekvalifikačný alebo kompetenčný kurz, je nutné podať si požiadavku na úrad práce, v pôsobnosti ktorého ste v evidencii.

Požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh je potrebné predložiť najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu.

Požiadavku doručíte osobne na Oddelenie poradenstva a vzdelávania úradu práce, v pôsobností ktorého ste v evidencii.

 Ukážka vyplnených tlačív