fbpx

Vzdelávanie učiteľov

UNI KREDIT je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovať inovačné vzdelávanie v rámci profesijného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Certiport Certifikácia

Certifikácia CERTIPORT Certiport a UNI KREDIT, n.o. Certiport, a Pearson VUE business je svetový líder počítačového testovania v oblasti informačných technológií, akademických, vládnych a profesionálnych programov. Svoje služby dodávajú prostredníctvom rozsiahlej...

ECDL Certifikácia

ECDL vodičský preukaz na počítače. Staňte sa profesionálom vďaka kvalitnému systému vzdelávania a testovania. Systém ECDL otvára dvere do zamestnania.