fbpx

Špecializačné vzdelávanie

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Digitálna transformácia v škole a školskom zariadení

1.

Práca s digitálnymi zariadeniami
Hardvérové zariadenia a ich vyuzitelnost‘ pri výučbe
Používanie nástrojov operačného systému

2.

Virtualizácia pracovného prostredia
Používanie cloudových služieb vo vyučovacom procese
Komunikačné nástroje v distančnej výučbe

3.

Práca s grafikou a grafické editory
Využitie grafických nástrojov vo vyučovacom procese

4.

Práca s textom a textové editory
Prostredie textového editora
Základy strojopisu / Zvýšenie produktivity

5.

Elektronická komunikácia a bezpečnost‘
Elektronická komunikácia so žiakom
Ochrana súkromia, zásady a zneužitia

Za absolvovaný program špecializačného vzdelávania (51 hodín) získate k Vášmu platu 3% príplatok (približne 30 až 40 € hrubej mzdy mesačne).

Rozsah vzdelávania: 1,5 mesiaca, prístup k e-learningu, 7 on-line blokov. Špecializačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Pre koho je špecializačné vzdelávanie určené?

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PRE KARIÉROVÚ POZÍCIU
učiteľ materskej školy školský digitálny koordinátor
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
učiteľ jazykovej školy
majster odbornej výchovy
vychovávateľ

CIELE vzdelávacieho programu

Hlavným cieľom vzdelávania je rozvoj a prehĺbenie profesijných kompetencií uvedených pedagogických zamestnancov, ktorí napĺňajú úlohu školského digitálneho koordinátora, v oblasti digitálnych kompetencií spojených s oblasťou digitálnej transformácie školy a školského zariadenia.

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu
a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť
digitálnu transformáciu vzdelávania pre moderné školy a školské zariadenia.

Čiastkové ciele vzdelávania:

  1. Prehĺbenie vedomostí a zručností pri práci s digitálnymi zariadeniami (softvér aj hardvér) a znalostí bezpečného používania týchto zariadení
  2. Bezpečné používanie virtuálnych nástrojov pre efektívnu prácu v skole a školskom zariadení
  3. Prehĺbenie vedomostí a zručnosti pri práci s grafikou a grafickými editormi
  4. Prehĺbenie vedomostí a zručností pri práci s textom a textovými editormi
  5. Osvojiť si princípy bezpečného využívania elektronickej komunikácie a zásady ochrany súkromia

Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania podla §49 a §50 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

On-line vzdelávanie bez potreby cestovania.

Prístup ku kvalitnému e-learningovému portálu
s interaktívnym obsahom a inštruktážnymi videami.

Práca v prostredí Microsoft 365 (Teams) s použitím
akademických licencií, ktoré pridelíme bezplatne.

Príplatok za profesijný rozvoj 3%

Špecializačné vzdelávanie

Sme profesionáli
a sme tu pre Vás

Prístup do vzdelávacieho portálu www.digitalcompetence.sk, v ktorom sú spracované interaktívne študijné materiály pre program špecializovaného vzdelávania. Možnosť bezplatného zapožičania technického vybavenia a pridelenia licencií Microsoft 365 (Teams) pre pohodlnú on-line výučbu.

Špecializačné vzdelávanie

 

Máme pre Vás novú webovú stránku. Navštívte nás na adrese uniskola.sk, kde nájdete aktuálne informácie.