fbpx

Ako zobraziť obsah obrazovky ostatným účastníkom

  1. Princíp fungovania zdieľania obrazovky
  2. Možnosti zdieľania obrazovky
  3. Ako to funguje pri viacerých monitoroch
  4. Ukončenie zdieľania obrazovky

Princíp fungovania zdieľania obrazovky

Počas videokonferencie, kde sú pripojení viacerí účastníci je možné, aby jeden účastník premietol svoju obrazovku, alebo konkrétnu aplikáciu (program) ostatným účastníkom videokonferencie.

V programe MS Teams sa video konferenčný hovor uskutočňuje pomocou:

  1. naplánovania schôdze pomocou kalendára Teams (prípadne v programe Outlook)
  2. spustením schôdze priamo v tímovej komunikácii
  3. spustením schôdze a pridaním požadovaných účastníkov

(viac informácií o vytváraní schôdzí a online hodín nájdete v samostatnom)

Počas videokonferenčného hovoru je zapnuté zobrazenie, ktoré zobrazuje účastníkov schôdze a prenáša obraz z webových kamier, pokiaľ sú k dispozícii. Pokiaľ potrebuje niektorý z účastníkov zobraziť ostatným účastníkom obsah svojej obrazovky, alebo len konkrétneho programu je potrebné kliknúť na ikonu umožňujúcu zdieľanie na hornom ovládacom paneli programu MS Teams.

spustenie zdieľania

V online verzii je tento panel umiestnený do dolnej časti zobrazovanej obrazovky:

spustenie teams online

Možnosti zdieľania obrazovky

Po spustení funkcie zdieľania obrazovky sa v dolnej časti obrazovky zobrazí ponukový pás umožňujúci zvoliť typ obsahu, ktorý bude zdieľaný s ostatnými účastníkmi schôdze. Tieto voľby umožňujú nastaviť, či bude zobrazovaný obsah celého monitora, alebo len konkrétneho bežiaceho programu.

výber aplikácie

! Pozor pokiaľ je zdieľaný len konkrétny program nie sú pre ostatných viditeľné takzvané „vyskakovacie“ okná !

V hornej časti ponuky sa nachádza prepínač „Zahrnúť zvuk počítača“, ktorý umožní, aby sa prenášal aj zvuk Vášho počítača ostatným účastníkom. Napríklad pokiaľ prezentujete nejaké video bez prepnutia tohto tlačidla by ostatní účastníci nepočuli zvuk vo videu, iba zvuk z Vášho mikrofónu.

Ako to funguje pri viacerých monitoroch

Ak sú ku počítaču pripojené viaceré monitory je potrebné vybrať, ktorý z týchto monitorov bude zdieľaný s ostatnými účastníkmi. Označenie monitorov býva Screen #1 pre hlavný monitor (napríklad displej notebooku) a Screen #2 pre sekundárny monitor. Pomenovanie monitorov môže byť aj Obrazovka #1Obrazovka #2.

Ukončenie zdieľania obrazovky

Pre ukončenie zdieľania obrazovky kliknite na to isté tlačidlo ako pri spustení zdieľania. Teraz má ikonu okienka s krížikom.

Režim zdieľania obrazovky sa ukončí aj tým, že niekto iný z účastníkov videokonferencie MS Teams spustí funkciu zdieľania jeho obrazovky. Tým sa automaticky vypne zdieľanie Vašej obrazovky a účastníkom sa zobrazí jeho obraz.

Dúfam, že Vám tieto informácie pomôžu pri Vašej práci počas videokonferencíí v prostredí MS Teams.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Publikoval: Milan Droppa

Lektor špecialista

 

Máme pre Vás novú webovú stránku. Navštívte nás na adrese uniskola.sk, kde nájdete aktuálne informácie.