fbpx

Virtuálne triedy a komunikácia v Microsoft Teams

Vzdelávací program zameraný na aplikovanie nástrojov Microsoft 365 Academic v prostredí ZŠ a SŠ so zameraním na online vyučovanie a komunikáciu so žiakmi.

Premeňte vašu školu na digitálnu. Spoznajte najmodernejšie nástroje Microsoft 365, ktoré sú bezplatne poskytované všetkým školám v SR. Pripravte svojich učiteľov na moderný spôsob komunikácie v rámci školy.

Tento program je vhodný ako príprava na prípadný prechod do online režimu výučby, alebo dištančného vzdelávania žiakov.

Účastníci vzdelávania získajú zručnosti pri práci s prostredím Microsoft 365 pomocou:

 • Práce v prostredí Microsoft 365
 • Vytvárania virtuálnych tried v Microsoft Teams
 • Správy online vyučovacích hodín v Microsoft Teams
 • Práce s komunikačnými kanálmi
 • Publikovania elektronických študijných materiálov a pracovných listov v prostredí Microsoft Teams
 • Prepojenia programu Microsoft Teams na cloudové služby OneDrive
 • Využitia nástrojov EduPage na plánovanie online vyučovacích hodín v prostredí Microsoft Teams

Obsah aktualizačného vzdelávanie prispôsobujeme potrebám konkrétnej školy po konzultácii s našimi odborníkmi. Ďalej získajú účastníci praktické zručnosti ako používať bezplatné webové aplikácie Word, Excel, PowerPoint, Outlook a mnohé ďalšie pre potreby vyučovania. Tieto nástroje následne môže škola poskytnúť svojim žiakom ako alternatívu k platenému balíku Microsoft Office, aby mohli žiaci aktívne plniť zadávané úlohy aj z domu.

Školiace materiály ostávajú k dispozícii účastníkom aj po ukončení vzdelávania.

Cena:

900€

Poznámka: Cena za 10 – 15 člennú skupinu, pri počte väčšom ako 15 účastníkov je potrebné vytvoriť viaceré skupiny.

Časový rozsah:

2×5 hodín

Cena:

900€

Časový rozsah:

2×5 hodín

Poznámka: Cena za 10 – 20 člennú skupinu, pri počte väčšom ako 20 účastníkov je potrebné vytvoriť viaceré skupiny.

Špeciálna ponuka

Po absolvovaní aktualizačného vzdelávania ponúkame účastníkom možnosť zapojiť sa aj do programu Inovačného vzdelávania v absolvovanom programe za zvýhodnenú cenu, čím majú možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3% za program Inovačného vzdelávania.

45€

osoba za program

Ak Vás ponuka zaujala, vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

Špeciálna ponuka

Po absolvovaní aktualizačného vzdelávania ponúkame účastníkom možnosť zapojiť sa aj do programu Inovačného vzdelávania v absolvovanom programe za zvýhodnenú cenu, čím majú možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3% za program Inovačného vzdelávania.

45€

osoba za program

Materiálno-technické zabezpečenie

Poskytovateľ vzdelávania zabezpečí:

 • Lektor
 • Dataprojektor
 • Pridelenie licencií Microsoft 365 A1
 • Prístup na portál edupage.org
 • Praktické ukážky
 • Prístup na e-learningovÿ portál

Škola zabezpečí:

 • Učebňu vybavenú pripojením do internetu a požadované množstvo PC alebo notebookov pre všetkých účastníkov školenia.
 • Pre potreby školenia nie je potrebné žiadne špeciálne softvérové vybavenie počítačov. Stačí aktualizovaný internetový prehliadač.
 • Poznámka: disponujeme vlastnou výpočtovou technikou, ktorú vieme v prípade potreby zapožičať pre potreby vzdelávania v cene 10 € / 1 PC / 1 deň

Pridaná hodnota aktualizačného vzdelávania

1.

V rámci našich vzdelávacích programov poskytujeme všetkým absolventom prístup k licenciám Microsoft 365 A1 (školská licencia) a preto vieme bezplatne simulovať situácie, ktoré pri výučbe môžu nastať.

2.

Naša pridaná hodnota je v tom, že v rámci vzdelávania vieme odborne poskytnúť riešenia situácií formou prípadových štúdií, alebo konzultáciou s lektormi, ktorí majú viac ako 10-ročnú prax v tejto oblasti

3.

Po skončení vzdelávania nechávame prístup k službám našej „fiktívnej školy“, aby ste si mohli aj po skončení Inovačného vzdelávania otestovať funkcie systému EduPage podľa potreby. Kedykoľvek môžete kontaktovať našich lektorov, ktorí vám radi pomôžu.

4.

V priebehu roku 2021 a 2022 sme pomohli s implementáciou Microsoft 365 pre viaceré školy v rámci celej SR. Referenciu si môžete vyžiadať napríklad na ZŠ s MŠ Ľubietová, ZŠ Tbiliská, Bratislava, ZŠ Hamuliakovo

Kedykoľvek môžete kontaktovať našich lektorov, ktorí vám radi pomôžu.

Nezisková organizácia UNI KREDIT, n.o. ako držiteľ oprávnení MŠVVaŠ SR na poskytovanie inovačného vzdelávania poskytuje poradenstvo a spoluprácu pri realizácii aktualizačného vzdelávania na školách v rámci platnej legislatívy.