fbpx

Zapojte žiakov do prezentovania počas hodiny cez Teams

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí ukončili počas letných prázdnin svoje inovačné vzdelávanie v programoch: Metodika a tvorba textových študijných materiálov  Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese. Pomocou nástrojov Microsoft 365, učitelia vytvorili,...

Pripojenie ďalšieho monitora (Windows 10)

Používanie viacerých monitorov vo Windowse 10 Pred zmenou nastavení externých obrazoviek sa uistite, že všetko je správne pripojené. Tu sú možnosti, ktoré máte k dispozícii: Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené k počítaču alebo doku....

Zdieľanie obrazovky počas videokonferencie

Ako zobraziť obsah obrazovky ostatným účastníkom Princíp fungovania zdieľania obrazovky Možnosti zdieľania obrazovky Ako to funguje pri viacerých monitoroch Ukončenie zdieľania obrazovky Princíp fungovania zdieľania obrazovky Počas videokonferencie, kde sú pripojení...